Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON  QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà: Lê Thị Lan – Chức vụ: Hiệu Trưởng